ZŠ Marjánka

rekonstrukce základní školy na Praze 6

Zadavatel a investor: Městská část Praha 6
Projektant / architekt: Ing. Radek Krýza
AVEK s.r.o.
Doba realizace: 06/2015 - 12/2015

Celková rekonstrukce sociálního zázemí WC chlapci, WC dívky a WC personálu v objektu ZŠ Marjánka. Dále se jedná o statické zajištění stropních podhledů nad 3.NP řešené nahrazením stávajících dřevěných stropních trámů ocelovými nosníky se sádrokartonovým podhledem. V jedné z učeben byla celá původní nosná dřevěná stropní konstrukce nahrazena novou ocelobetonovou konstrukcí se sádrokartonovým podhledem. Součástí plnění předmětu zakázky byla výměna podlahových krytin a stínění oken v pěti učebnách a dvou kabinetech.