Rozšíření kapacity ZŠ Hostivice, objekt „B“

kompletní přístavba nového samostatného pavilonu školy

Zadavatel a investor: Město Hostivice
Projektant / architekt: BKN spol. s r.o., Ing. arch. Antonín Odvárka
Doba realizace: 11/2010 - 08/2011

Realizace přístavby školního pavilonu, kde vzniklo 9 nových učeben, 3 třídy pro družinu, kabinety, šatny a sociální zařízení. Z konstrukčního hlediska se jednalo o monolitický železobetonový skelet s příčným nosným systémem a vnějším zdivem z cihelných tvárnic.