REKONSTRUKCE BUDOVY NA PŘÍKOPĚ 33

Rekonstrukce administrativní budovy

Zadavatel a investor: S + B Gruppe
Projektant / architekt: Mag. arch. Martin Tröthan
Začátek realizace: 02/2019

Na rohu ulice Na příkopě se nachází historická budova, kde donedávna sídlilo vedení Komerční banky a.s. Nový vlastník zamýšlí budovu rekonstruovat a modernizovat. V současné době probíhá zejména příprava projektů. V rámci první etapy rekonstrukce jsou prováděny menší úpravy v prostorách pobočky Komerční banky, která v budově zůstala.

Informace k projektu na webu investora:
http://www.sb-gruppe.at/en/current-projects/0/na-prikope-33/