MŠ K Podjezdu, MŠ Trenčínská, ZŠ a MŠ Sdužení

Zadavatel a investor: MČ Praha 4
Projektant / architekt: ANTA spol. s r.o.
Doba realizace: 06/2017 – 09/2017

Předmětem plnění veřejné zakázky, jež byla rozdělena na dvě části, bylo provedení stavebních prací spočívajících ve snížení energetické náročnosti (zateplení) tří objektů mateřských škol: MŠ Sdružení – objekt Družstevní ochoz 1308, Praha 4, MŠ K Podjezdu 1077, Praha 4, MŠ Spořilovská – objekt Trenčínská 2770, Praha 4 a realizace nového systému vzduchotechniky (za použití technologie rekuperace) v těchto objektech. Cílem rekonstrukce - instalace systému nuceného větrání a současně zateplení některých konstrukcí – bylo snížit spotřebu energií na vytápění uvedených objektů škol.