REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MŠ DUHA HORNÍ POČERNICE

přístavba pavilonu C s potřebnou infastrukturou

Zadavatel a investor: Městská část Praha 9 – Dolní Počernice
Projektant / architekt: BOMART spol. s r.o.
Doba realizace: 08/2016 – 01/2017

Jednalo se o rozsáhlou přístavbu ke stávající mateřské škole, kde vznikly 2 nové třídy pro celkem 56 dětí, spolu s rozšířením zázemí. Bylo třeba rozšířit kuchyni na kapacitu 400 jídel denně, přistavět přístřešek, upravit nádvoří před hospodářským pavilonem spolu s manipulačním prostorem pro zásobování a na dvou místech zbudovat nová parkovací stání. Související technické zabezpečení představovalo nové přípojky, přeložku veřejného osvětlení, novou kanalizaci a veškeré areálové rozvody, nové komunikace, chodníky, oplocení a venkovní herní plochy pro děti.