MONOLIT REZIDENCE ŠTĚRBOHOLY

Monolitické konstrukce v objemu 30 - 40 milionů Kč

Zadavatel a investor: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Rezidence Štěrboholy s.r.o
Projektant / architekt: Atelier P.H.A. s.r.o., projektant: Ing. arch. Ondřej Gattermayer
Doba realizace: 03/2019 – 08/2019

Pro generálního dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o. jsme realizovali monolitické konstrukce novostavby bytového domu s podzemními garážemi. Plánované rezidenční bydlení reaguje na urbanistický kontext okolí. Objekt má tři nadzemní podlaží s maximální výškou atiky 11m a podzemní patro s garážemi. Objekt se skládá ze 3 samostatných sekcí A, B a C na společném suterénu. Všechny sekce jsou určeny pro bydlení s klasickým rezidenčním provozem. Pro nosnou konstrukci je zvolen kombinovaný sloupový systém, doplněný nosnými stěnami a pilíři. Nosnou konstrukci tvoří vnitřní železobetonové stěny lokálně doplněné o žb sloupy. Stropní konstrukce je navržena jako spojitá železobetonová monolitická deska podepřená stěnami a lokálně podepřená sloupy. Stropní desky jsou vyztuženy vázanou výztuží při obou površích.