Bytové domy Nové Pitkovice, Praha - Pitkovice

monolitické konstrukce v objemu 50 - 60 milionů Kč

Zadavatel a investor: CENTRAL GROUP a.s.
Doba realizace: 11/2013 - 07/2014