HALA STROJMETAL KAMENICE

Novostavba průmyslového objektu v rámci areálu výrobní společnosti

Zadavatel a investor: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
Projektant / architekt: EUROPROJEKT, spol. s r.o,
ateliér ABTSMOLEN, architekti Štěpán Abt a Ďuro Smoleň
Doba realizace: 04/2018 – 03/2019

V areálu továren Strojmetalu v Kamenici, jehož součástí je i historický areál zámku, jsme realizovali unikátní objekt s průmyslovým charakterem. Objekt je do zámeckého parku zasazen co nejpřirozeněji, zároveň je ale jasné, že je to průmyslový objekt a že má svoji na první pohled čitelnou funkci. Stavba je rozdělena na dvě části. Jednou je Centrum diagnostiky, tedy zkušebna, kde se nejenom mechanickým způsobem testuje to, co vyrábí společnost Strojmetal. Toto diagnostické centrum vyžadovalo mimořádná technická řešení včetně vyřešení očekávaného dynamického zatěžování zakládání. Druhá část slouží pro vývoj a výrobu supravodičů. Velká část objemu je zakopána do přirozené terasy hradby, aby nebyl nový objekt velký jako zámek, ale zůstával „v podzámčí“ coby součást parku. Toto je zároveň funkční, protože některé výzkumné a vývojové funkce této budovy jsou rušivé nebo bez potřeby denního světla. Kanceláře, čisté laboratoře a přidružené prostory jsou potom nad terénem propojeny s parkem.