HALA STROJMETAL BRUNTÁL, Bruntál na Moravě

výstavba výrobní haly

Zadavatel a investor: Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o.
Projektant / architekt: KOVOPROJEKTA BRNO a.s.
Začátek realizace: 04/2019

Po zdařilé spolupráci při výstavbě haly v Kamenici pro investora Strojmetal Aluminium Forging jsme pro stejného investora začali stavět halu v Bruntále. Jedná se zcela výjimečně o zakázku na Moravě. V průmyslové zóně města Bruntál realizujeme první etapu výstavby areálu, tj. halu, napojení areálu na inženýrské sítě, oplocení pozemku a dopravní napojení nového areálu. Jedná se o jednopodlažní dvoulodní výrobní halu s mostovým jeřábem v obou lodích. Na východní straně k ní byla umístěna čtyřpodlažní sociálně provozní budova s umístěným sociálním zázemím, kancelářemi vedení, obslužnými prostory a denní místností pro stravování zaměstnanců. Ze západní strany haly je budován jednopodlažní provozní přístavek. Tento slouží jako technicko-provozní zázemí výroby a jsou zde umístěny pomocné provozy výroby. Z jižní strany byl umístěn SO04 – přestřešená plocha skladu vstupních surovin. Severní stranu uzavře SO05 – přestřešená plocha sloužící ke skladování výrobků.