HALA OLYMPTOY NEPOINT PARK (III. ETAPA)

Zadavatel a investor: NEPOINT PARK s.r.o.
Projektant / architekt: TROBICO s r.o. a Ing. Karel Trojan
Doba realizace: 01/2019 – 10/2019

Jedná se o výstavbu haly se skladovou částí, a administrativního bloku včetně vnitroareálových komunikací, zpevněných ploch, vnitroareálových sítí, odvodnění a oplocení. Nová hala se nachází v katastrálním území městyse Nehvizdy, určeném ke komerční zástavbě. Halový objekt, včetně přilehlé samostatné konstrukce administrativní části nabývá půdorysných rozměrů 85x157m a jeho řešení vychází ze základního požadavku investora zajistit prostory pro skladování, administrativu, obchod (výstavní plochy – vzorkovny) apod. Funkčně lze rozdělit celý objekt na administrativní a obchodní plochy, parking, technické a servisní provozy a doplňkové provozy.