Skladová hala Lamps

novostavba skladovací haly s administrativou

Zadavatel a investor: Lamps a.s.
Projektant / architekt: Atelier A.B.D s.r.o.
Doba realizace: 03/2012 - 10/2012

Kompletní dodávka administrativně skladovací haly včetně souvisejících prací – realizace komunikace a zpevněné plochy, dopravního řešení, přípojek a rozvodů technické infrastruktury, likvidace dešťových vod a sadových úprav.