HALA 07

Zadavatel a investor: ANIKET s.r.o.
Reimersholmen 07b s.r.o.
Kungsholmen 07c s.r.o.
KOPR, spol. s r.o.
Projektant / architekt: TROBICO s.r.o.
Doba realizace: 02/2018 – 10/2018

Jedná se o výstavbu komerčních areálů, komunikací a inženýrských sítí v Areál 07, Praha 20 – Horní Počernice. Řešené komerční zóny Horní Počernice Sever se nachází v severní části katastrálního území Horní Počernice. Zóna je ze severní strany ohraničena rychlostní komunikací R10, ze západní strany ulicí Ve Žlíbku, z jižní strany pak stávající zástavbou archivů Národního muzea a cirkusu Humberto. Objekt má celkem 4 sekce (A, B, C a D), vždy jedna sekce 4 x 5 modulů při zachování osového rozponu modulu 7,5 m. Pouze na krajích sousedních sekcí došlo ke zkrácení modulového rozponu z důvodu vytvoření dilatace mezi jednotlivými sekcemi (vložení zdvojených sloupů). Jižní fasáda objektu je rozšířena o dva přístavky (překládací porty). Administrativní vestavba je třípodlažní vestavek. Administrativní vestavba je situována na severní stranu, pouze v sekci D došlo k rozšíření administrativní vestavby i na východní a jižní stranu. Na jižní fasádě objektu dochází k rozšíření sekce A a B o dva přístavky k vykládání nákladních automobilů (prostor s přakládacími můstky). Celková výška těchto přístavků činí 4,5 m od úrovně +-0,000 m. Upravený terén je zde snížen na úroveň -1,1 m.