Garáže Rooseveltova

přístavba garáží na ulici Rooseveltova, Praha 6

Zadavatel a investor: Bytové družstvo 5D
Projektant / architekt: Doc. Ing. Bedřich Košatka
KOŠATKOVA PROJEKCE
Doba realizace: 03/2014 - 11/2014

Předmětem díla je přístavba hromadných garáží, spočívající v provedení jednopodlažní halové garáže na stávající zahradě domu Rooseveltova 49, Praha 6. Garážová hala navazuje na stávající polozapuštěné garáže a je přístupná prostřednictvím jedné ze zrušených garáží, nyní sloužící jako průjezd do garáží nových. Na ploše nové haly je 28 stání, jedno další nové stání je v prostoru původních sklepů a jedno na ploše nevyužívané myčky. Garáže jsou navrženy pro částečné komerční využívání.