DPS Lodecká

novostavba pro bydlení se zvláštním účelem na Praze 1

Zadavatel a investor: Městská část Praha 1
Projektant / architekt: Ateliér PRO.EX
Ing. arch. Jaroslav Staněk
Doba realizace: 03/2014 - 11/2015

Jedná se o novostavbu nárožního bytového domu specifického určení pro sociální bydlení seniorů. Objemové řešení novostavby vychází z velmi omezených zastavovacích podmínek stavebního místa a respektuje prostorovou únosnost území, jak z hlediska okolních hmot, výškové hladiny objektů (výšky hlavních říms a hřebenů střech), tak i z hlediska celkového charakteru různorodé zástavby daného území, zvláště pak skutečnost, že dva z objektů řešené lokality mají slepé štítové zdi, připravené na navazující zástavbu.