Administrativní budova CITY ELEMENT

novostavba administrativních budov na Praze 4

Zadavatel a investor: S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o.
Projektant / architekt: SPOJPROJEKT PRAHA a.s.
ateliér AULICKÝ
Doba realizace: 07/2015 - 01/2019

Rekonstrukce a dostavba komplexu EMPIRIA, jehož součástí jsou administrativní budovy CITY DECO (nyní TRIMARAN) a CITY ELEMENT, představuje jednu ze základních skupin objektů tvořících vznikající nové městské centrum. Základem provozně dispozičního řešení je princip universálních pronajímatelných administrativních budov, kde dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží je maximálně variabilní, s možností měnit členění na jednotlivé kanceláře dle potřeb uživatelů.