Bytový dům Rezidence Trojské výhledy

novostavba bytového domu v Praze 8

Zadavatel a investor: CODECO, a.s.
Projektant / architekt: FACT s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Korch
B.B.D. s.r.o., Ing. Petr Bizdra
Doba realizace: 05/2013 - 02/2015

Moderní bytový objekt v ulici Na Dlážděnce v Praze 8. Jedná se o jeden z mála projektů s nezastavitelným panoramatickým výhledem na Prahu, navíc s příznivou orientací na jih (jižní stráň). Nadčasová architektura a unikátní poloha řadí tento projekt do kategorie luxusního soudobého bydlení. Architektonický výraz je charakterizován střídáním bohatě prosklených a tvarově členěných ploch a střídmějších plných ploch s okny. Hloubka balkonů umožňuje pobytové sezónní využití, lodžie je potom významnou přidanou hodnotou bytu. Střešní zahrada má parkovou úpravu, která je řešena formou extenzivní zelené střechy s vyšší zelení. 36 bytových jednotek je rozděleno do dvou samostatných schodišťových sekcí o pěti nadzemních podlažích. Navržené uspořádání umožňuje případné spojování a zvětšování bytů. V okolí projektu převažuje zástavba vil a rodinných domů obklopených zelení.