Bytové domy D4 a D5, Prosek

novostavba dvou bytových domů obytného areálu Prosek, Praha

Zadavatel a investor: FINEP PROSEK bytová 5 k.s.
Projektant / architekt: Building s.r.o.
Ing. arch. J. Kačer
Ing. Z. Jäger
Doba realizace: 10/2015 – 02/2017

Jedná se o realizaci bytových domů D4 a D5 v obytném areálu Prosek. Oba objekty mají pět nadzemních podlaží a jeden suterén s garážemi pro rezidenty a obsazeny jsou kategoriemi bytů o velikosti 1+kk až 4+kk. Celkový počet bytů v obou objektech je 102. V domě D4 je 45 bytů, v D5 pak 57. Každý z nich disponuje balkonem, nebo terasou. Konstrukční systém objektu v nižších podlažích představuje monolitický železobetonový skelet, který v navazujících nadzemních podlažích přechází do kombinace s nosným zdivem. Podzemní podlaží slouží pro garážová stání. V podzemním podlaží je dále umístěno technické zázemí objektu, tzn. výměníková stanice, kočárkárna, úklidová místnost a sklípek.