BYTOVÉ DOMY PERGAMENKA, I. Etapa, HOLEŠOVICE

Novostavba bytového domu

Zadavatel a investor: FINEP
Projektant / architekt: Building, s.r.o.
Začátek realizace: 11/2019

Na podzim roku 2019 jsme započali výstavbu bytového domu pro společnosti Finep, která na území Holešovic na konci ulice Jankovcova plánuje komplexní přeměnu většího území. Realizujeme první dům v rámci tohoto velkého záměru. Jedná se o novostavbu bytového domu s označením B, který je rozdělen na dvě sekce. Objekt má suterén se dvěma podzemními podlažími. V 1 PP jsou vstupní haly, kočárkárny, úklidová místnost, místnost správce, místnost UPS, komerční prostor a zázemí komerčního prostoru, sklepy a trafostanice. Ve zbývající části 1PP je krytý parking a vnitřní rampa. Ve 2PP je vodoměrná místnost, výměníková stanice a sklepy. Ve zbývající části 2PP je opět krytý podzemní parking. V 1-6NP jsou byty. V okolí objektu je navržena vjezdová rampa a chodník, podzemní vsakovací objekt pro dešťovou vodu, stání pro kontejnery, sadové úpravy. V chodnících budou vybudovány inženýrské sítě a přípojky inženýrských sítí pro objekt.

Projekt je možno shlédnout na webu:
https://www.finep.cz/cs/byty-pergamenka