Bytové domy Nové Pitkovice

novostavba bytových domů v Pitkovicích

Zadavatel a investor: CENTRAL GROUP a.s.
Projektant / architekt: CENTRAL GROUP a.s. Ing. Jan Hladík
Ing. arch. Ivan Hrbek
Ing. Vojtěch Martínek
Doba realizace: 11/2013 - 08/2015

Výstavba čtyř sousedících samostatných bytových domů na ulici Pýchavková v Pitkovicích u Prahy. Každý dům má 28 bytů ve 4 nadzemních podlažích. V každém domě je jedno podzemní podlaží, které obsahuje 26 parkovacích stání. Domy jsou řešené jako moderní stavby s plochou střechou, což reflektuje typ zástavby v již dokončených etapách v okolí. Z hlediska stavebního je zde atypické zakládání – základové poměry jsou hodnoceny jako složité.