BYTOVÝ DŮM NA FIALCE, PRAHA 6

Novostavba bytového domu

Zadavatel a investor: AKRO ESTATE
Projektant / architekt: RVA architects s.r.o.
Ing. arch. Jan Viktorin
Začátek realizace: 08/2019

Objekt je navržen s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, přičemž třetí nadzemní podlaží je ustupující. V objektu bude umístěno 10 samostatných bytových jednotek. Velikost bytových jednotek bude 3+KK, resp. 2+1. Součástí objektu budou dále odstavná stání, sklepní kóje a místnosti technického a provozního zázemí. Součástí stavebního záměru je dále provedení zpevněných ploch na stavebním pozemku a úprava nezpevněných ploch. Jedná se o stavbu v zastavěném území. Objekt je založen na základových pasech a patkách, doplněných železobetonovou základovou deskou z vodonepropustného betonu – tzv. bílá vana. Stropní konstrukce a část svislých nosných konstrukcí jsou navrženy jako železobetonové monolitické, ostatní svislé konstrukce jsou zděné.

Projekt je možno shlédnout na webu:
https://www.rezidencefialka.cz/