BYTOVÝ AREÁL „MICHELSKÉ ZAHRADY“

Zadavatel a investor: EKOSPOL a.s.
Projektant / architekt: Grebner – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.
Začátek realizace: 02/2018

Provádíme výstavbu bytového areálu „Michelské zahrady pro jednoho z největších českých developerů. Areál představují 2 samostatně stojící bytové domy, které mají společný suterén. V obou domech je celkem 36 bytových jednotek s balkony a atraktivními terasami nebo terasovými zahrádkami u každého bytu. Součástí výstavby bytového areálu je výstavba vodovodních přípojky, přípojky jednotné kanalizace, plynu, komunikací a zpevněných ploch, hrubých a čistých terénních úprav. Projekt je realizován na příkrém svahu vedle frekventované silnice s tramvajovým provozem, v rezidenční a zelení oplývající části pražské čtvrti Michle.