Bytové domy „Letňanské Zahrady“

novostavba bytových domů na Praze 9

Zadavatel a investor: CENTRAL GROUP Letňanské zahrady
Projektant / architekt: CENTRAL GROUP a.s.
Doba realizace: 02/2015 – 09/2016

Realizace obytného souboru „Letňanské Zahrady“ nacházející se na severovýchodním okraji městské části Praha - Letňany sestávala ze čtyř sekcí A, B, C, D. Každá ze sekcí má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Domy jsou uspořádány vedle sebe v přímce v pravidelných rozestupech a jsou navzájem propojeny podzemním podlažím. V obytném souboru jsou mimo 131 bytových jednotek umístěny také komerční prostory v 1.NP sekce A. V suterénním podlaží 1.PP je umístěno celkem 120 otevřených i uzavřených parkovacích stání, které jsou doplněny o 41 parkovacích stání při komunikaci před objektem.