BYTOVÝ DŮM KATEŘINKY

Novostavba bytového domu na Praze 4

Zadavatel a investor: AKRO estate s.r.o.
Projektant / architekt: Ing. arch. Zbyšek Stýblo,
Architektonické studio Gama s.r.o.
Doba realizace: 10/2016 – 02/2018

Novostavba bytového domu má celkem 19 bytů, hromadnou garáž v 1. PP pro celkem 27 osobních automobilů. Navrhovaný dům je samostatným objektem na pozemku. Výstavba je prováděna v obytné zóně, v okolí jsou bytové a rodinné domy. Navrhovaný bytový dům má 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží a plochou střechu. Je obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 26 x 18 m a s výškou cca 12,6 m. Bytový dům má kombinovaný konstrukční systém - stěnový, sloupový. Hlavní nosné prvky v 1. PP a 1. NP jsou železobetonové stěny a sloupy. V horních patrech jsou stěny vyzděny z cihel. Stropy jsou železobetonové. Založení objektu je navrženo plošné na základové desce. Objekt působí jako jeden dilatační celek.