BARRANDOV KASKÁDY BYTOVÉ DOMY C, G

Novostavba bytového domu

Zadavatel a investor: FINEP
Projektant / architekt: Building spol. s r.o.
Začátek realizace: 04/2019

Na Praze 5 stavíme nové bytové domy. Jedná se o novostavbu bytového domu s podzemní garáží, komunikací, inženýrskými sítěmi a výsadbu zeleně. Svým výškovým charakterem navazuje na okolní zástavbu domů, která se nachází východně. V domech jsou navrženy byty v rozmezí 24 -100 m2 ve velikostních kategoriích 1kk, 3kk a 4kk. Ke každému bytu náleží balkon. Bytům v ustupujících podlažích náleží střešní terasa, nebo balkon. Výtah je přístupný z vnitřní společné chodby. Hlavní vstup - vstupní hala - je navržen u objektu C z východu. Vjezdy do suterénů u objektu C jsou do 1.PP z jižní strany a do 2.PP ze severní strany objektu. V areálu budou prováděny rozsáhlé sadové úpravy, jejichž základním prvkem je parková úprava, kde je navržena síť chodníků a odpočinkových ploch s osazenými vzrostlými stromy a lavičkami s výhledem do krajiny. U objektu C jsou do parku zakomponované vodní plochy a povrchové suché poldry.

Projekt je možno shlédnout na webu:
https://www.finep.cz/cs/kaskady-barrandov-viii
https://www.finep.cz/cs/kaskady-barrandov-ix